ANBI

Stichting Servicepunten & Tympaan-De Baat is aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het bestuur van Tympaan-De Baat bestaat uit 6 leden. Zij vormen samen een toezichthoudend bestuur conform de gouvernance code van de Sociaal Werk Nederland. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan de directeur: Mieke Telder.

De taken zijn als volgt verdeeld: Jetske van den Bijtel (Voorzitter), Gerard Telling (penningmeester), Ad Bax (algemeen bestuurslid), Gert van Hasselt (algemeen bestuurslid), Charlotte de Kloet (algemeen bestuurslid) en Marie-Madeleine Claassen (algemeen bestuurslid).  Het bestuurslidmaatschap wordt niet bezoldigd.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan de directie: Mieke Telder (directeur).

Stichting Servicepunten & Tympaan-De Baat heeft als doelstelling het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en in stand houden van welzijnsactiviteiten. Zij zet zich in om het welzijn en de participatie van inwoners te bevorderen door hen faciliteiten, ondersteuning en begeleiding te bieden bij het inrichten en zelf vormgeven van hun sociaal en maatschappelijk leven en te stimuleren dat inwoners elkaar onderlinge steun bieden waar nodig.

Contactpersoon voor het bestuur is Mieke Telder directeur. Telefoon: 0297-230280 of e-mail: m.telder@stdb.nl. Het bestuur is ook rechtstreeks te benaderen uitsluitend via e-mail; bestuur@stdb.nl.

Standaard formulier ANBI 2020