Voorlichting

De voorlichting die jongeren krijgen vanuit ouders en school, blijkt uit de praktijk en diverse onderzoeken onvoldoende en te beperkt. Vaak zijn jongeren verder dan hun ouders en/of school denken en is er meer behoefte aan vragen en praten over diverse thema's. Hierbij speelt de juiste setting en de manier waarop de informatie overgebracht wordt een cruciale rol. Het jongerenwerk zet in op meer en uitgebreidere voorlichting voor en met jongeren in De Ronde Venen. 

Er wordt in samenwerking met partners en vrijwilligers voorlichting gegeven over: alcohol en drugs, sex, vuurwerk, gezondheid, milieu en natuur, sexting en nog veel meer. Dit gebeurt meestal op locaties die betrekking hebben op het thema. Zo kan je de jongerenwerkers regelmatig op straat tegenkomen met een actie of voorlichting. Spreek ze gerust aan en doe mee met de activiteit of luister naar de voorlichting. Die is voor iedereen belangrijk, dus ook voor jou! Mocht je aansluiting zoeken bij een thema of op de hoogte willen blijven van de geplande voorlichtingen, neem dan contact op met de jongerenwerkers.

Jaarlijks wordt het peers project uitgevoerd in samenwerking met het VeenLanden College te Mijdrecht in het kader van de maatschappelijke stage. Hierin worden jongeren getraind door de jongerenwerkers om voorlichting te geven aan hun leeftijdsgenoten op diverse evenementen waar veel jongeren zijn in De Ronde Venen. Denk hierbij aan het Vogelvrij festival, feestweken en jaarmarkten. 

De jongerenwerkers komen ook langs op de middelbare- en basisscholen in De Ronde Venen met diverse voorlichtingen, hierbij wordt ingespeeld op diverse actuele thema's in overleg met de schoolleiding en leraren. In de voorlichting wordt rekening gehouden met verschillende leeftijdsgroepen, zodat jongeren al op een jonge leeftijd voorbereid kunnen worden op de toekomst.