Sport

De Jongerenwerkers promoten een sportieve en gezonde lifestyle. Jongeren hebben invloed op het sportprogramma, zij bepalen grotendeels wat er gedaan wordt. Meedoen is belangrijk en staat centraal in het sportaanbod. Laagdrempelig en op ieder moment kan er ingestapt worden. Aanwezig zijn werkt aanstekelijk, jongeren die geen interesse hebben in sport en geen moeite zouden nemen om naar een sportaanbod elders te gaan, raken enthousiast en worden gestimuleerd mee te doen.

Buiten het gegeven dat bewegen gezond is voor lichaam en geest, wordt sport ingezet als middel voor:

  • Alternatieve vrijetijdsbesteding
  • Vergroten van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van jongeren
  • Participatie van jongeren (voor en door jongeren)

Door verschillende sportactiviteiten in de buurt is het niet alleen voor de individuele deelnemers positief, het verhoogt ook het plezier en de leefbaarheid in de buurt. Sociale vaardigheden als communicatie, respect voor anderen en samenwerking zijn hierbij belangrijk. Het belangrijkste bij de activiteiten is meedoen voor iedereen, soms als deelnemers, soms als organisator. Jongeren worden gestimuleerd om zelf activiteiten te bedenken en/of uit te voeren.

Om gemeente te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, is er de buurtsportcoach regeling vanuit het ministerie van VWS. Via deze buurtsportcoaches worden er in de gemeente De Ronde Venen diverse wijk- en sportactiviteiten georganiseerd, het jongerenwerk heeft een van deze buursportcoaches in huis. Zo bieden we diverse sportactiviteiten bij jou in de buurt aan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de sportzalen in De Ronde Venen zoals: Kees Bon zaal, De Brug, De Boei, Willisstee, De Eendracht, Laco De Phoenix en De Vijf Bogen. In het voorjaar en zomer gebruiken we ook de buitenruimte in De Ronde Venen, zoals: Cruyff Court en diverse sportveldjes in de wijk. "De Fundays", die door het jongerenwerk jaarlijks meerdere malen in verschillende kernen georganiseerd wordt, is een wijkactiviteit gericht op stimulering van sport en verbinding in de wijk.

Voor meer informatie of als je wilt meehelpen met deze projecten of zelf iets wilt organiseren, neem dan contact met ons op.