Coronavirus, aanvullende informatie 29 mei 2020

Bericht voor vrijwilligers van St. Servicepunt & Tympaan-De Baat.

Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat.  Ik heb na de vorige mail een aantal reacties gehad wat betreft de beschermingsmiddelen. Daar ga ik als eerste nader op in.

Nog steeds is ons beleid wat betreft de huisbezoeken: Nee, tenzij….. Immers we hebben vaak te maken met kwetsbare groepen ( vaak aan twee kanten) en we willen geen risico lopen als het niet echt noodzakelijk is. Maak voor uzelf dus altijd de afweging of het echt moet, of het NU moet, of het ook op een andere manier kan. Is de uitkomst Ja, Ja, Nee dan is het een afgewogen keuze. Overleg bij twijfel altijd met uw coördinator.

Gaat u op huisbezoek dan gelden vanzelfsprekend de algemene regels als: niet op pad gaan als u (lichte) klachten hebt, anderhalve meter afstand, geen handen schudden, goed handen wassen en niezen in de elleboog.  Verder adviseren wij geen koffie of thee te nuttigen en geen gebruik te maken van het toilet.

Wilt u tijdens het bezoek gebruik maken van beschermende middelen dan kunt u deze bij ons verkrijgen (op afspraak en altijd via uw coördinator). We zorgen voor een ( beperkte) voorraad wegwerp mondkapjes, handschoenen en kleine flesjes desinfecterende gel.  Het gebruik van medische mondkapjes is voor onze beroepsgroep verboden. En ik vind het ook belangrijk te vermelden dat ook bij het dragen van een  mondkapje en/of handschoenen de regels gewoon blijven gelden.

Een aantal van onze activiteiten gaan de komende week voorzichtig weer van start, het wordt een spannende week. We hopen natuurlijk dat het allemaal lukt.  We gaan er vanuit dat iedereen zich aan de afspraken houdt maar zo niet dan is het voor u belangrijk te weten dat onze medewerkers bevoegd zijn om de deelnemers te wijzen op deze regels en mocht dit geen effect hebben de toegang te ontzeggen. We hopen natuurlijk dat we van deze bevoegdheid geen gebruik hoeven maken.

Er zijn organisaties die vrijwilligers van 70 jaar en ouder niet in willen zetten. We hebben dit  onderzocht maar dit is geen verplichting. We kiezen er dan ook voor om de beslissing om wel of niet aan de slag te gaan bij u als vrijwilliger te laten,  en ik kan het niet genoeg zeggen, met inachtneming van de algemene regels. Maar ziet u het nog niet zitten dan hebben wij daarvoor natuurlijk alle begrip.

Onze kantoren blijven nog steeds gesloten en alleen op afspraak te bereiken. Medewerkers blijven nog zoveel mogelijk thuis werken. Dit in afwachting van alle ontwikkelingen maar zeker tot na de zomer.

Servicepunt Mijdrecht zit nog steeds op de noodlocatie in de Trekvogel, we kunnen nog niet beschikken over onze ruimte aan de Hoofdweg. Voor zowel het jongerenwerk als voor het Servicepunt is dit samenwonen niet ideaal en optimaal maar we zijn super blij dat we op deze manier over een ruimte beschikken waar we klanten kunnen ontvangen. We merken dat de behoefte daaraan steeds groter wordt. De nieuwe schermen zijn inmiddels binnen zodat we dat ook veilig kunnen doen.

U bent gewend rond deze tijd van het jaar een nieuwsbrief van ons te ontvangen.  Dit jaar moet u het zonder doen.  We houden u middels deze brieven op de hoogte van het reilen en zeilen en we menen dat een nieuwsbrief nu niet echt veel toe voegt.

Ik kreeg de volgende tip:  kijkt eens op https://hersenstichting.nl/ommetje. Is het een idee om een STdB vrijwilligersteam te vormen?????

En tenslotte nog dit:  Onderstaand bericht ontvingen we deze week van de gemeente. We publiceren het ook op onze websites maar het leek belangrijk om ook met jullie te delen.

Eén loket voor mentale gezondheid
De maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan beïnvloeden iedereen. De beperkingen in het contact, het sluiten van sportclubs, horeca en culturele instellingen, en het thuiswerken maken dat de dagen nog steeds anders zijn dan normaal. Sommige mensen worden ziek, of overlijden. De druk op de professionals in verpleeghuizen, zorginstellingen en ziekenhuizen is hoog.

Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het nieuwe coronavirus dus ook wat van ons allemaal. Als je op zoek bent naar hulp of informatie hoe je met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is het niet altijd duidelijk bij wie of waar je terecht kunt.

Daarom voorziet ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum Nationaal Psychotrauma Centrum in samenwerking met het RIVM één loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19

 

 

Rest mij u fijne pinksterdagen te wensen, de weersvoorspellingen zijn goed en wie weet lukt het u ook om maandag een plekje op een terras te bemachtigen. Zo pakken we stapje voor stapje de draad weer op…..

Blijf gezond!

 

Mieke

Uitgelicht

Het inloopspreekuur van het Geldpunt is vanaf maandag 22 juni weer geopend. Elke maandag van 13.30... Lees verder
We hebben meer tijd nodig om ANWB AutoMaatje landelijk weer opgang te krijgen. Ondanks alle... Lees verder