Alzheimer Café Abcoude “Muziektherapie”

Het Alzheimer Café Abcoude gaf, op zijn tweemaandelijkse bijeenkomst op 22 mei, informatie over wat muziektherapie kan betekenen voor dementerenden. Muziektherapeute Ellen Hack liet de aanwezigen daar samen met Sjan van Straaten op boeiende wijze kennis mee maken.

Waar woorden ontbreken spreekt de muziek een taal. Het kan moeilijk zijn contact te maken als iemand erg in zichzelf is gekeerd. Muziektherapie zoekt contact met het nog gezonde deel van de mens. Deze momenten van contact spelen door in het welzijn.

Ellen werkt met kleine groepen soms door naar muziek te luisteren soms door actief muziek te maken.

Muziek zorgt voor verbinding. Het geneest niet maar bevordert wel de kwaliteit van leven.

Tweets van @tympaandebaat